ฐานข้อมูล ๒๕๖๐

สรุปจำนวนผู้เข้ารับการศึกษา รร.สร.พบ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หลักสูตรการผลิตกำลังพล

นักเรียนพยาบาลกองทัพบก
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
นักเรียนนายสิบ

* สถิติจำนวนผู้เข้ารับการศึกษา


หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้

การบริหารงานสายแพทย์ทหาร
พยาบาลวิสัญญี
นายทหารเวชกรรมป้องกัน
นายทหารส่งกำลังบำรุงสายแพทย์
แพทย์ฝั่งเข็ม
โครงการอบรมพยาบาลช่วยการฝังเข็ม
ปฐมนิเทศนายทหารใหม่
นายสิบซ่อมเวชภัณท์
นายสิบปรนนิบัติเครื่องมือแพทย์
นายสิบเภสัชกรรม
นายสิบห้องผ่าตัด
นายสิบพยาธิชั้นสูง
นายสิบพยาธิ
นายสิบทันตกรรม
นายสิบเวชกรรมป้องกัน
นายสิบรังสีกรรม
นายสิบส่งกำลังสายแพทย์
นายสิบวิสัญญี
นายทหารศัลยกรรมทั่วไปไทย+สหรัฐ
นายทหารวิสัญญีกรรมไทย+สหรัฐ
นางพยาบาลห้องผ่าตัดไทย+สหรัฐ
การปฐมพยาบาลสำหรับนายสิบพลรบ
นายสิบห้องผ่าตัด(พิเศษ)ไทยสหรัฐ
นายสิบพยาบาล มว.สร.หน่วยพร้อมรบ

*  สถิติจำนวนผู้เข้ารับการศึกษา


 หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ

ชั้นนายพัน
ชั้นนายร้อย
นายสิบอาวุโส
นายสิบชั้นต้น
นายสิบชั่นต้นสำหรับกำลังพลสำรอง
นายสิบชั้นต้นสำหรับกองหนุน
นายสิบประกาศฯการแพทย์ฉุกเฉิน
นายสิบชั้นต้นสำหรับ นสศ.

* สถิติจำนวนผู้เข้ารับการศึกษา


 

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page