แผนกวิชาการพยาบาล

ภารกิจ ::
๑. รับผิดชอบและดำเนินการสอนในเรื่อง “วิชาการพยาบาล”
๒. กำหนดขอบเขตวิชาพยาบาล ในหลักสูตร ต่าง ๆ ของเหล่า ทหารแพทย์และเหล่าทหารอื่น ๆ
๓. ปรับปรุง ค้นคว้าหลักฐานและตำราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตาม หน้าที่

bn1

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page