แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ

ภารกิจ ::

๑. รับผิดชอบ และดำเนินการสอนวิชาฝ่ายอำนวยการทั่วไปวิชาฝ่ายอำนวยการกิจการ พิเศษสายแพทย์ วิชาการบริหาร ให้แก่หลักสูตรต่าง ๆ ของเหล่าทหารแพทย์

๒. กำหนดขอบเขตวิชาพยาบาล ในหลักสูตร ต่าง ๆ ของเหล่า ทหารแพทย์และเหล่าทหารอื่น ๆ

๓. ปรับปรุง ค้นคว้าหลักฐานและตำราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page