สื่อการสอน

เป็นสื่อการเรียน การสอน ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน เปิดดูก่อนเรียน หรือทบทวนหลังการปฎิบัติ
ได้แก่ วิชาของแผนกวิชาการพยาบาล, วิชาการพยาบาลพื้นฐาน
 – สำหรับการสอนหลักสูตร นนส.ทบ. เหล่าทหารแพทย์ หลักสูตร ๑ ปี
– หลักสูตรนายสิบชั้นต้น กองหนุน/พลเรือน เพื่อบรรจุในเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ 

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page