นายสิบอาวุุโส ณ ที่ตั้งหน่วย

คู่มือนายสิบอาวุโส

ปก
สารบัญ
การบริหารยาทางปาก
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ
การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
การทำความสะอาดแผล และการเย็บแผล
การปฏิบัติการประเมินสภาพการณ์และสภาวะผู้ป่วย
การดูแลผู้บาดเจ็บจากความร้อน
การช่วยฟื้นคืนขั้นพื้นฐาน
แบบประเมินหัตถการพื้นฐานตามสมรรถนะนายสิบพยาบาลวิชาการเสนารักษ์                                                                วิชาการแพทย์และพยาบาล                      

            การบริการแพทย์ระดับหน่วย                                                   วิชาการแพทย์และพยาบาล ๑
ผสร_ระดับหน่วย                                                                                                          
                               

          การบริการแพทย์ทางยุทธวิธี
ผสร_การบริการทางการแพทย์ในยุทธวิธี

          การบริการแพทย์ในสงคราม คชรน.
ผสร_การบริการทางการแทพย์ในสงคราม คชรน.

          เวชกรรมป้องกันอาวุโส
ผสร_ประมวลคำสั่ง พบ.การเวชกรรมป้องกัน

        การบริการแพทย์ระดับกองทัพ
ผสร_ประมวลคำสั่ง พบ.การเวชกรรมป้องกัน

      การบริการแพทย์ระดับกองพล
ผสร_ตำราบริการแพทย์ระดับกองพล – จ่าอาวุโส

     การส่งกำลังอุปกรณ์สายแพทย์
ผสร_ตำราการส่งกำลังาสาย พ ๑ – อาวุโส

Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Print this page